Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

A kőszegdoroszlói Szent Márton-templom felújítása

Kőszegdoroszló, Szent Márton-templomPályázati forrásoknak, az egyházmegye támogatásának és a hívek anyagi áldozatvállalásának köszönhetően felújítási munkálatok zajlottak a kőszegdoroszlói Szent Márton-templomon. Interjú Harangozó Vilmos plébánossal. 

 

Kőszegdoroszló, Szent Márton-templom- Plébános úr! Kőszeg-hegyalja egyik nevezetes egyházi műemléke a Szent Márton tiszteletére szentelt kőszegdoroszlói templom. Milyen állapotban volt az elmúlt években az épület, ami indokolttá tette a felújítást? 

Kőszegdoroszló római katolikus műemlék templomának felújítására kért támogatásban az épület szerkezetének helyreállítása szerepelt, mint legfontosabb beavatkozási terület. Emellett szerepelt a vizesedés megszüntetése injektálásos módszerrel és szigeteléssel, a tetőfelújítás a teljes ácsszerkezet és héjalás cseréjével és a bádogos rendszer cseréjével. A csökkentett összegű támogatás következtében a kivitelezést is csökkentett műszaki tartalommal valósítottuk meg. A legfontosabb munkákat végeztettük el a minisztériumi támogatásból: csapadékvíz elvezetés, szerkezeti megerősítés. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi épített örökség védelme című pályázaton nyertünk 20 millió forintot. A homlokzat felújítását is elkezdtük a külső nyílászárók cseréjével, míg a homlokzati felületének vakolását, felületképzését későbbi időpontra halasztottuk, bízva benne, hogy majd arra is tudunk támogatást szerezni pályázati forrásokból.

Kőszegdoroszló, Szent Márton-templomA műszaki ellenőrzést Andorka Miklós egyházmegyei főépítész, műszaki ellenőr koordinálta, a projekt menedzsment feladatokért Varga Dezső egyházmegyei projektiroda vezető felelt.

A munkák 2016. november havának második felében kezdődtek el. Az épület északi oldalán a felszíni vizesedést segítendő felületszivárgó rendszer lett kiépítve, valamint a csapadékvíz elvezetés zárt rendszerben lett megoldva a templom mellett folyó Doroszló patakba bevezetve.

2017. január hónap közepén folytatódott a munka a szerkezet megerősítésének munkáival. Elsőként a templom köré homlokzati állvány készült. A külső oldalon a párkány alatt és a lábazati sík felett bemart horonyba Brutt Saver spirálok kerültek beragasztásra. A különböző szélességű repedések merevítése fura készítéssel, Cem Flex vasalás lehelyezéssel, injektálással, a repedés hézagok habarcskitöltéssel. A megsüllyed falszakaszokon a meglévő alapok alatti aljtalaj szilárdítása utólagos injektálással. A következő mozzanat a belső megrepedt, boltozat aládúcolás utáni szerkezet merevítésének elkészítése volt. Ezzel együtt elkészültek a templom boltozatán is a repedés varrások elkészítése is.

Végső munkaként elbontásra kerültek az épület mellől a falazott támpillérek. 

Kőszegdoroszló, Szent Márton-templom- Milyen munkákat tudtak elvégezni az elmúlt hónapokban? Miért volt fontos ez a beruházás az egyházközség számára? 

Az épület állagmegóvása szempontjából legfontosabb munkák valósulhattak meg a pályázati támogatásnak köszönhetően. A csapadékvíz elvezetés a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkákkal és az épület statikai megerősítésével nagymértékben járult hozzá a templom állagmegóvásához. A régi, elhasználódott nyílászárók újakra való cseréjével el tudtuk kezdeni a homlokzat felújítását is. A kis lakosságszámú település életében hatalmas beruházás valósult meg 2016-17-ben, mely során egyházi épített örökségünk egy kis szelete újulhatott meg. Reményeink szerint a felújított templom és a mellette lévő templomkert megújult környezettel még több zarándokot, turistát és vallásuk iránt elkötelezett hívet vonz majd és ezért hálásak vagyunk a támogatásnak.

Kőszegdoroszló, Szent Márton-templomA jövőben - amennyiben támogatáshoz jut Egyházközségünk - szeretnénk a külső homlokzat felújítását befejezni vakolatcserével és a homlokzat festésével, továbbá a tető felújítása is szükséges, a teljes héjazat és ácsszerkezet-födém cseréje indokolt. Majd pedig a legszükségesebb belső munkákat kell elvégezni. Fontos lenne a belső festés és a belső, korábban már feltárt feliratok és képek restaurálása is, melyek hatalmas művészi értékkel bírnak. Felújításuk és megőrzésük az utókor számára szinte kötelességünk. Ezen felsorolt munkákra kellene támogatást szereznünk a következő években, hogy templomunk külső-belső felújítása teljes képet adjon.