Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Egyházmegyei Könyvtár


Szombathely, Egyházmegyei Könyvtár


Szombathely, Egyházmegyei KönyvtárSzily János – az első szombathelyi püspök – magánkönyvtárát 1791-ben a Székesegyháznak ajándékozta. A könyvtár helyének azonban nem a templomot, hanem a Szeminárium épületét jelölte ki. Akkor az épület második emeletén került elhelyezésre a gyűjtemény, amit nemcsak a szeminaristák és tanáraik, hanem a városi polgárok is használatba vehettek. A könyvtári szabályzat csak helyben használatot engedélyezett - ez a szabály ma is érvényes. Így született meg a város első nyilvános bibliotékája, melyben szerzetes-könyvtáros munkája biztosította a működést. Szombathely, Egyházmegyei KönyvtárA könyvtárterem és az olvasószoba mennyezete freskódíszítést kapott (Dorffmaister I.). A nagyobb terem mennyezetén a négy nagy nyugati egyházatya: Nagy Szent Gergely pápa, Szent Ágoston püspök, Szent Ambrus püspök és Szent Jeromos alakjait fedezhetjük fel. Az épület neve és funkciója időközben változott, ma Brenner János Kollégium. A könyvtár elnevezése is többször módosult: a székesegyházit felváltotta a szemináriumi jelző, ma pedig Egyházmegyei Könyvtár néven ismert.

1884-ben Hidasy Kornél püspöksége idején a Dorffmaister-teremben működő kis könyvtár már nem volt képes befogadni a folyamatosan növekvő állományt, ezért egy új, a barokk idők hangulatát megidéző terem kialakítására került sor a mostani helyén, az első emeleten – ekkor bővítették a Szeminárium épületét is. A galériás nagyterem festésére Storno Ferenc és fia kapott megbízást 1885-ban. A mennyezetre a terem funkciójához legjobban illő egyházi személyek, és szónokok kerültek megfestésre: Szókratész, Szent Pál apostol, Nagy Szent Gergely pápa és Mózes.

Szombathely, Egyházmegyei KönyvtárA gyűjtemény legértékesebb része 16 középkori kódex és 96 ősnyomtatvány, ezeket még Szily vásárolta. Régi nyomtatványok, kéziratok, unikumok is gazdagítják a – mára 40 ezer kötetet számláló – bibliotékát, ami nem csak könyvekkel, de gazdag periodika gyűjteménnyel, valamint egy értékes különgyűjteménnyel a Herzan-könyvtárral is büszkélkedhet.

Forrás: www.konyvtar.martinus.hu