Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Székely János megyéspüspök előadása Körmenden április 18-án

coreth-maria-eloadas-2023-04-18-eloadas-1Coreth Mária Terézia, az aranyszívű feleség címmel tart előadást április 18-án, kedden 18 órakor dr. Székely János megyéspüspök Körmenden. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Körmendi Csoportja mindenkit szeretettel hív a Batthyány Örökségközpont és Színház aulájába. A meghívó letölthető itt. 

Istenről és a világról - Kürnyek Róbert atya előadása Zalaegerszegen és Szombathelyen

istenrol-es-vilagrol-plakat-2023-iÁprilis 17-én Zalaegerszegen, április 18-án Szombathelyen lesz hallható dr. Kürnyek Róbert atya liturgikus előadásának 2. része, az Istenről és a világról teológiai előadássorozat részeként. 

Áldott légy! - Teremtésvédelmi kertet avattak Egyházashetyén

teremtesvedelmi-kert-egyhazashetyen-45-of-66Teremtésvédelmi kertet avattak Egyházashetyén. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitászon belül működő Szent Jakab Szociális Központ kertjébe őshonos magyar fafajtákat és bokrokat ültettek. A kezdeményezés célja, hogy a természet védelmére és szeretetére felhívja a figyelmet, kiemelve a kereszténység egyik alapelvét, mely szerint a világ Isten alkotása.

Ferenc pápa szentmiséjének közvetítése

ferenc-papa-budapestA Szentatya szentmiséjét közvetítjük 2023. április 30-án, vasárnap 9:30-tól a szombathelyi Székesegyházban!

Húsvéthétfő - Püspöki szentmise Kiáltás imával hazánkért - ÉLŐ közvetítés

szekesDr. Székely János megyéspüspök húsvéthétfőn az esti 18 órakor kezdődő szentmise végén Kiáltás imát mond Magyarországért!

Gondolatok Húsvéthétfőre - Dr. Takács Gyula atyától

husvethetfo-2023„A szeretet arra bátorít föl bennünket, a Tőle kapott szeretet, hogy szeressük a Szeretetet, és ez az örök élet, ez az üdvösség ünnepe, ez az öröm, a húsvét öröme.
A húsvét ünnepe ezzel ajándékoz meg minket, megajándékoz hittel, reménnyel és szeretettel.
Megtanít a keresztény életre, az üdvös félelemre, a nagy örömre és a buzgó sietésre.
És a keresztény élet elvezet bennünket innét, e földi húsvéttól a Mennyei Trónhoz, ahol látni fogjuk a Bárányt a Trónon állani, ahol színről színre szemléljük a Szeretetet, aki kiáradt ránk, és mindörökké egyetlen szívvel, lángoló ajakkal kiáltjuk: Üdv tenéked Bárány, Istenünk, aki megváltottál minket, aki a Te Atyádnak országává és szent népévé tettél bennünket.”

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

119Ünnepélyes szentmisét mutatott be Fekete Szabolcs Benedek püspök atya Császár István plébánossal és az egyházmegye papnövendékeivel, a hívek részvételével húsvét napján a Székesegyházban.

Nagyszombat húsvéti vigília

12A húsvéti vigília szertartása a tűzszenteléssel kezdődött, majd a lángra lobbantott húsvéti gyertya fényénél, Krisztus világosságával vonult be Püspök atya az asszisztenciával az oltárig.

Gondolatok Húsvétra - Dr. Takács Gyula atyától

husvetvasarnap-2023„A húsvét ünnepe, a húsvét hite: Krisztus feltámadt.
És a húsvét reménye: Krisztus a mi Életünk, mi is feltámadtunk Ővele.
És az öröm, hogy mindörökké benne élünk. Már most, rejtetten ugyan, de Krisztusban.
És amikor eljön Ő, akkor kinyilvánul, és örökké dicsőségben és örömben húsvétot ünnepelünk a mennyben.”

Gondolatok Nagyszombatra - Takács Gyula csörötneki plébános gondolatai

nagyszombat-husveti-vigilia-2023„A mi igaz Bárányunk nyomába lépve megyünk a Mennyei Jeruzsálem széles útján a Trónhoz, megyünk az Atyához. Megyünk abban a körmenetben, amely körmenetben zúg az alleluja: Üdv teneked Bárány, aki megváltottál minket, a mi Istenünknek, a mi Atyánknak országává tettél bennünket. Követjük a Bárányt abban a körmenetben, amely körmenet a mi életünk tettei. A mi tetteink teszik meg ezeket a lépéseket, jótettek és fohászok, bizalmak és reménykedések. Megyünk az igaz Bárány nyomában. Mindannyian az Ő fényébe öltözködünk hófehéren, és ott állván a Trónnál szüntelen, egyetlen ajakkal kiáltjuk az áldottak énekét: Üdv, ó Üdvözítő, üdv teneked Isten.”

Húsvét Urunk feltámadása - ÉLŐ közvetítés

husvetvasarnap2Húsvétvasárnap püspöki szentmisével ünnepeljük Krisztus feltámadását délelőtt 10 órakor a Székesegyházban.

Nagyszombat esti viglia - ÉLŐ közvetítés

husvetvasarnap2Nagyszombat este 20 órakor kezdődik a Székesegyházban a húsvéti vigilia szertartása, melyet Püspök atya vezet. 

Nagypéntek - Krisztus kereszthalála

154Nagypéntek az Úr szenvedésének és halálának napja. Az egyház Krisztus keresztútját, szenvedését állítja a hívek elé.

Nagypénteki városi keresztút Szombathelyen

nagypentek-keresztut-szombathely-15-of-83Évek óta hagyomány Szombathelyen, hogy nagypénteken városi keresztútra gyűlnek össze a hívek, hogy együtt járják végig Krisztus szenvedésének útját. Április 7-én sem volt ez másként. 

Nagycsütörtök az utolsó vacsora emlékezete

165Nagycsütörtökön este püspöki szentmisével emlékeztünk az Eucharisztia alapítására az utolsó vacsorára.

Szent II. János Pál pápa zarándoklat - Dr. Székely János megyéspüspök lelki vezetésével

339569846-905618883993839-524028552085023046-nA Mária Rádió és a Misszió Tours április 22-23. között Szent II. János Pál pápa zarándoklatot szervez. Bővebb információ az utazási iroda honlapján, ide kattintva. 

Nagyszombati zsolozsma - ÉLŐ közvetítés

youtubeNagyszombaton reggel 8 órakor az egyházmegye főpásztora papjaival és papnövendékeivel zsolozsmát imádozik a Székesegyházban.

Nagypéntek Urunk kereszthalála - ÉLŐ közvetítés

nagypentek5Nagypénteken délután 15 órakor kezdődik a püspöki liturgia, amiben Krisztus halálára emlékezik az egyház.

Gondolatok Nagypéntekre - Takács Gyula csörötneki plébános gondolatai

nagypentek-2023„Ma, nagypénteken a kín és fájdalom, a vér, a sebek, a halál, Krisztus keresztjének mélységes mélye, titokzatos mélysége áll előttünk.
Megyünk e mélység felé, elmerülünk Krisztus halálának titkában, eggyé válunk vele.
De Krisztus keresztjét teljességében akkor értjük meg, ha ott vagyunk a szentmisén, és minden szentmisén tudjuk: ez a kereszt.
Az Ő szent Testének vételekor mindig tudjuk: ez a kereszt.
Amikor Krisztus szent Testét vesszük, olyankor a kereszten feláldozott, értünk odaadott Testet és az értünk kiontott drága Vért vesszük.
A gyengék Gyámola Ő, Ő a Remény, Ő az éhezők Étele, Ő a sötétségben ülő nép Világossága, Ő a Fény a vakok szemében. Ő az Üdvösség.

Ünnep Krisztus keresztje, vigasztaló ünnep az embereknek.”

A paradicsomkert a bensőnkben van

nagyböjti lelkigyakorlatA paradicsomkertben jártunk a Martineum Felnőttképző Akadémia nagyböjti lelkigyakorlatán. Friss forrásra találtunk az édenkertben Csernai Balázs atya segítségével. Nagyhét előtt, Virágvasárnapra készülve lelkünkbe élő vízként csorgatta az okos, meggyőző gondolatokat Balázs atya. Képzeletben elvezetett bennünket a ciszternától a kúton át az élő víz forrásához, vagyis az élet forrásához.  Megmutatta nekünk, hol található az élő víz.  Beszélt a paradicsomkertről, ahol az élő víz fakad; a szamariai asszonyról, akinek élő vizet kínált Jézus. Kerestük a forrást mi is...